производи

  • Sodium Bentonite

    Натријум Бентонит

    Бентонит је врста водене глинене руде која се углавном састоји од монтморилонита, због својих посебних својстава. Као што су: отицање, кохезивност, адсорпција, катализа, тиксотропија, суспензија, размена катјона итд.

    Вредност ПХ 8,9-10